Visjon og formål bak Villroser

 

"Villroser" startet den 21. juni 2012. Det er en arena for og av engasjerte kvinner. Villroser skal gi kvinner muligheten til å bruke sin stemme i den offentlige samfunnsdebatten i saker som de brenner for. Vi er opptatt av at deres stemme skal bli hørt. Og vi ønsker å vise mangfoldet av engasjement på ulike nivåer.

 Vi ønsker selvsagt menn hjertelig velkommen i ordskiftet!

Vi vet at det finnes en rekke dyktig kvinnestemmer som fortjener å bli hørt, som vil høres og må høres. Vi vet at alle disse kvinner finner vi både lokalt fra vårt hjemsted, fra ulike fylker og fra nasjonalt nivå. Felles for alle våre gjesteskribenter er at de representerer en viktig stemme og tale i den offentlige samfunnsdebatten. 

 

Hvem står bak Villroser?

Foto: Malin Jørgensen/Lindesnes Avis

Foto: Malin Jørgensen/Lindesnes Avis

Anne Grønsund

Anne er barnevernpedagog og jobber som barne og ungdomskoordinator for Barne og ungdomsrådet i Mandal kommune. Hun har lang erfaring fra fagforeningsarbeid og politikk.  

Anne eropptatt av barns rettigheter, barnevern, oppvekst, levekår og likestilling.

 

Hanne M. Nøding

Hanne M. Nøding er statsviter og jobber som fylkessekretær i Norsk Revmatikerforbund i Agder. Sitter også som nestleder i styret til Inn på tunet Sørlandet SA. Hun har brede erfaring fra interessepolitikk og politisk arbeid.

Hanne er opptatt av helse, inkludering og barns rettigheter, frivillighet, oppvekst, likestilling og levekår.

Vi skal, vi vil, vi må!

Villroser skal, vil og må bidra til å synliggjøre dyktige kvinnestemmer i samfunnsdebatten.

Villroser visjon er "Vi skal, vi vil, vi må!". Kvinner skal, og kan ta ordet like mye i debatten som menn. Hver kvinne har en viktig stemme som vi mener må høres og sees.

Vi skal, vil og må bidra til å synliggjøre dyktige kvinnestemmer i den offentlige samfunnsdebatten, fra ulike politiske partier, organisasjoner og andre kvinner som er engasjerte.

"Villroser" håper at mange skal blomstre i det politiske ordskifte, og at vår blogg kan bidra til det uavhengig av politisk forankring.

 

Velkommen!

 

Anne Grønsund & Hanne M. Nøding 

Redaktør og skribent for Villroser 

Blogglisten hits