Løfter kvinnestemmene inn i debatten

Foto: Lindesnes Avis 

Foto: Lindesnes Avis 

Tidligere har kvinnene bak Villroser tidligere selv skrevet innleggene på bloggen, men har også hatt gjesteskribenter, primært fra venstresiden i politikken. De jobber kontinuerlig med å videreutvikle konseptet Villroser, og med ny nettside etableres også «Ordskiftet», som er en arena for å synliggjøre ulike meninger blant kvinner. Her inviteres kvinner, både på høyresiden og på venstresiden i politikken eller i organisasjonslivet, til å ytre sine meninger i debatt mot hverandre.

Les mer