Jeg tar ikke gjenvalg

I dag er jeg svært lettet for å kunne si jeg ikke lenger skal være del av bystyret i Mandal i neste periode. Jeg tok et valg for lenge siden, med tungt hjerte, men et valg som er helt riktig for meg. Jeg er altså en av de kvinnene som ikke tar gjenvalg etter første periode. Og jeg er en av de som gjerne skulle fortsatt. Jeg har så mye mer jeg har lyst å bidra med. Jeg er altså en av mange kvinner som ikke tar gjenvalg, generelt sett er det en stor utfordring for demokratiet, så stor at det forskes på denne problematikken.

Les mer