Barnekonvensjonen 25 år, og hva så?

 

Barnekonvensjonen var kontroversiell da den ble laget og er det egentlig ennå. Hvis vi virkelig tar inn over oss hva det innebærer det som står der.

Da den kom representerte den, sammen med annen forskning for 20-30 år siden et paradigmeskifte i hvordan vi tenker om barn. Til da hadde barn vært foreldrenes vedheng, prisgitt voksne, ufullstendig materiale vi voksne skulle forme frem mot målet, som var et voksent ansvarsfullt menneske.

 

Les mer