Vi sprenger grenser

Skolen er den viktigste sosiale arenaen for barn mellom 6 og 18 år. De tilbringer mye tid der og i hvilken grad de lærer, utvikler seg og tilegner seg ferdigheter der, vil være avgjørende for hvorledes de klarer seg i samfunnet senere. Den norske enhetsskolen baserer seg på at alle skal delta, men samtidig at alle elever skal få en opplæring tilpasset evner og behov. Men i hvilken grad fungerer dette i praksis?

Les mer