Modige voksne

Redd Barna har satt i gang sin nye kampanje mot seksuelle overgrep. Seksuelle overgrep skjer oftere, nærmere og er mer skadelig enn vi tror. Vi trenger modige voksne som tør snakke, sette ord på det forferdeligste og våge å spør barn om de har det bra. Hvis voksne ikke tør spørre, hvordan skal barn da våge å fortelle?

Monica Hægeland er vår neste gjesteblogger. Hun er aktiv i Redd Barna og arrangere 11.mars 2015 folkemøte mot seksuelle overgrep i Buen, Mandal.

Les mer...