Arrangementer i Farsund og Mandal i regi av Villroser

Villroser arrangerer to arrangementer i Farsund den 12. januar og i Mandal den 13. januar. Begge arrangementene er gratis.

 I etterkant av kronikken til Kai Steffen Østensen "Applauderte du asylbrannen" arrangeres det et spennende ordskifte i Farsund om flyktningkatastrofens nærhet i kommunen. Vi har alle sett gjennom medias sterke bilder hvordan situasjonen er - spørsmålet nå er hva vi skal gjøre lokalt? Hvorfor er det slik at vi deler kommentarer som kan fremmer ekstreme holdninger og i neste øyeblikk løfter frem kronikker slik som Østensens? Hvem vil vi at skal representere oss? Hva frykter vi egentlig?

Farsund 12. januar

Vi tar spørsmålene på Brygghuset i Farsund og håper du blir med. Kai Steffen Østensen (Ap), Ingrid Williamsen (Frp), Mona Wikrøen (Avisen Lister, journalist) og Hans Egil Berven (arbeider ved asylmottaket på Lista) deltar i ordskfitet. Sakine fra Lindesnes forteller om sine erfaringer som asylsøker og flyktning inn i en viktig debatt om hvordan vi møter nye mennesker som kommer til Norge. Hun arbeider både som ansatt og som frivillig på Solstrand Akuttmottak for flyktninger.

Mer informasjon finner du her

Mandal 13. januar.

Vi tar spørsmålene på Sjøboden i Mandal og håper du blir med. Kai Steffen Østensen (Ap), ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen (Frp) og Mette Mari Hallingstad (Frivillig for Mandal Røde Kors) deltar i ordskiftet. Sakine fra Lindesnes forteller om sine erfaringer som asylsøker og flyktning inn i en viktig debatt om hvordan vi møter nye mennesker som kommer til Norge. Hun arbeider somansatt og frivillig på Solstrand Akuttmottak for flyktninger.

Mer informasjon finner du her:

Vi i Villroser gleder oss!
- Anne og Hanne