EL&IT

Et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked

10373484_992996260727632_4636663551206110457_n.jpg

Tidlig i november var vi en god flokk kvinner iEL&IT samlet på en kvinnekonferanse, 33 kvinner fra hele landet var samlet. Elektrikere, høyspentmontører, telemontører, automatikere og kvinner som jobber innenfor IT. Nesten historisk i seg selv!  

EL&IT kvinnene vil ha et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked, og vil si noe om hvorfor og hvordan vi kan gjøre noe med det.

Les mer