LHBT-personer

Den ideelle verden

lim_hoering.jpg

I den ideelle verden så ville det aldri vært et særskilt behov for en plan for likestilling, inkludering og mangfold. I den ideelle verden så ville alle vært likestilt. Både kvinner og menn ville vært likt representert i offentlige utvalg, lederstillinger og i kommunestyrene rundt om i landet.

Les mer