"Vi kan, vi skal, vi må"

Neste år er det 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge.Siden 1813 har kvinners talerør endret seg. Fortsatt har vi en vei å gå, og fortsatt har vi kvinner en kamp å kjempe. Både mot andre kvinner og mot menn. For det å være ung, engasjert og full av ideer og visjoner i politikken fører ofte til at man blir  motarbeidet og forsøkt stoppet . Nye tanker og ideer er en trussel mot

det etablerte, mot rutinene og mot det man alltid har gjort. Endring er skummelt. De som ønsker endringer og har nye ideer om hvordan oppgaver kan løses kan på veien bli møtt med usynliggjøring,latterliggjøring,fordømmelse og kan streve med å få ut tilstrekkelig eller riktig informasjon. I debatten og ordskriftet  kan disse teknikkene brukes hyppig.

Å være engasjert, ung og ha egne meninger og synspunkter blir altfor ofte sett på som et uromoment. Å ha meninger, hevde sine meninger og ha både vilje og evne til å iverksette planer og ideer er først og fremst en resurss for enhver organisasjon og politisk parti. For et lokalsamfunn kan et være nøkkelen til endring og utvikling. Vi ønsker at kvinnene skal se de muligheter som finnes og se seg selv som den viktige resurssen de er uten å la seg stoppe av hersketeknikker og voktere av det bestående. I denne bloggen vil vi skrive om politiske saker som engasjerer oss. "Fordi vi kan, vi vil, vi skal".

Vi kan- fordi vi lever i et samfunn og i et demokrati som gir oss like rettigheter til å delta uavhengig av kjønn, hudfarge, seksuell legning, tro eller bakgrunn av noe sort. Alle mennesker kan delta og bidra til å skape det samfunnet vi vil ha. Det er verdigfullt og viktig. Og det er derfor også utrolig viktig å gi alle muligheten, nettopp fordi vi kan.

VI vil - være med å sette dagsorden og skape debatt omkring viktige politiske saker som engasjerer oss.Vi vil det fordi vår stemme er viktig

Vi skal - ikke lenger sitte stille på bakerste benk og nikke. Vi skal hevde våre meninger fordi det er nødvendig at flere tar del i ordskifte om de viktige velferdsløsningene, men også om de nære sakene som omhandler lokalsafunnet vår, skolen til ungene våre, eller ballbingen i nabolaget. Som ung, engasjert og selvstendig med egne meninger og ønske om endringer og fornyelse blir man utsatt for ulike former for hersketeknikker. I ordskiftet forekommer de i ulike former.

Usynliggjøring

Latterliggjøring

Tilbakeholdelse av informasjon

Fordømmelse uansett hva du gjør (dobbeltstraff)

Påføring av skyld og skam

Vold og trusler om vold

Når vi identifiserer herketeknikkene så blir det lettere å håndtere. De er som troll som sola skinner på -de sprekker. Sammen kan vi lage en viktig motvekt til dette og skape arena der vi styrker og støtter hverandre uavhenging av meninger og politisk forankring. Debatt er aldri av et onde om vi fører den med respekt og verdighet.

Villroser vil ta seg saker innenfor velferdssamfunnet vårt, barnevern, funksjonshemmede, likeverdighet, arbeidsmiljøloven, arbeidstakerens rettigheter, internasjonale spørmål, osv. Vi inviterer til en bred debatt! Helt avslutningsvis så håper vi at du vil følge med bloggen vår og komme med kommentarer og innspill.

Husk: "Vi kan, vi vil, vi skal"

21. juni 2012 Anne Grønsund og Hanne M. Nøding