Å ta et valg

Vår neste gjesteblogger er Sokndalsjenta  Therese Anita Holmen. Therese Anita er 41 år, er samboer og vi har to gutter på 9 og 11 år. Hun er er elektriker av yrket, og er aktiv kommune og fylkespolitiker for Arbeiderpartiet. I 2010 var hun med i Regjeringens Kvinnepanel. Er medlem i EL&IT forbundet, og kasserer i Rogaland Elektromontørforening. Hun har et brennende engasjement og er opptatt av rettferdighet og har derfor vært aktiv i fagbevegelsen i mange år. Vi er stolte over at Therese Anita ønsker å dele sine tanker om å ta et valg. God lesing!

Å ta et valg

Hele livet gjør vi noen valg, noen kan være enkle og andre vanskeligere!

Når tiden nærmet seg slutten på ungdomsskolen, så måtte jeg ta et valg på hvilken yrkesretning jeg ville ta. Jeg hadde hatt arbeidsuke, hatt valgfag og vært utplassert et par steder hver fredag så litt erfaring hadde jeg. Mitt ønske var å ha en jobb med ei lønn som jeg kunne forsørge meg selv på, og en jobb som var ”sikker” også i framtiden. Jeg ville bli elektriker, tok grunnkurset sammen med ei annen jente og begynte seinere i lære og tok fagbrevet. Jobbet først 19 år i en installasjonsbedrift før jeg begynte å jobbe i en gruvebedrift som elektriker, og har vært der de siste fire årene.

I 1987 når jeg begynte på grunnkurs elektro var vi to jenter i klassen, og i paralellklassen var de fire. Men hvor er alle jentene blitt av?? Jeg ante vel ingenting om at jeg skulle møte så få jenter i løpet av min yrkeskarriere!!

På landsbasis er vi kun noen få prosent jenter som jobber innenfor elektrobransjen. Vi er en minoritet – og er veldig i mindretall!

Det trengs en økt oppfølging og veiledning om yrkes- og utdanningsvalg. Rådgivningstjenesten i skolen må styrkes og det må stilles større krav til rådgiverne i skolen. Det bør opprettes ”rådgivningsteam” i fylkene som har tett kontakt med bedrifter og høyere utdanningsinstitusjoner slik at disse kan bistå skolerådgiverne. Kvinner og menn som har valgt utradisjonelt kan kontaktes av ”rådgivningsteamene” for kunnskap, samt at disse kan trekkes aktivt inn i skolen for å foredra. Forebygging av at elever ”dropper ut” er en bonuseffekt av bedre rådgivningstjenester. Unge gutter og jenter trenger rollemodeller som kan vise at det er positivt å velge utradisjonelt. Det bør gjennomføres kampanjer og inviteres til egne temadager på ulike bedrifter og utdanningsinstitusjoner.

Jeg har gjort en del undersøkelser på den videregående skolen hvor jeg gikk etter ungdomsskolen, og det er færre jenter og gutter som velger utradisjonelt nå enn da – på slutten av 1980 tallet.

Jeg har tro på at problemstillingen om å likestille skift og turnus, mer heltidsstillinger og forskjellene på ”kvinne- og mannelønn” ville hviskes mer ut visst arbeidsmarkedet i Norge ikke var så kjønnsdelt. Arbeidsplasser med begge kjønn gjenspeiler ofte et bedre arbeidsmiljø.

MER VALG!

Kommunevalg, fylkestingsvalg og stortingsvalg. Det var kommune og fylkestingsvalg for vel et år siden, og det neste valget er Stortingsvalget i september til neste år. Det blir nok mange debatter og innlegg fra mange før vi kommer så langt.

Dette temaet jeg nå skal komme inn på burde absolutt vært et tema i valgkampen. Kvotering og kommuneloven.

En kan jo spørre seg, hvorfor måtte kryss en kvinne være aktuelt også i 2011? Til neste år er det 100 år siden kvinnen fikk stemmerett, men vi vil også delta på de arenaene hvor avgjørelser blir tatt. Vi vil være med og styre kommuner landet rundt! Valgloven sier noe om kumulering, og partier kan forhåndskummelere eller velgerne kan selv kumulere. Men hvorfor kommer ikke kvinnene inn? Jo, fordi menn blir kumulert, ikke kvinnene. Her i min kommune er antallet i kommunestyret 21 stk. og av dem var vi 3 kvinner ved konstituerende møte etter valget 2011.

Kommuneloven sier noe om 40/60 regelen ved valg av råd og utvalg, men går en inn på forholdsvalg så trenger ikke denne regelen å bli fulgt opp. Så råd og utvalg trenger ikke ha en fordeling på 40/60 selv om mulighetene er der, dessverre.

Lik representasjon i demokratiske organer er et viktig suksesskriterium for ethvert samfunn. Å tilrettelegge for høyere deltakelse av kvinner må være en prioritert oppgave. Det er svært variert hvor godt dette følges opp av den enkelte kommune, og derfor må vi ha en innskjerping, gjennom en bedre kontroll og en styrking av kommuneloven på dette området.

Og for å få det til, så trenger vi DIN hjelp!