Julehilsen fra Villrosene!

anne og hanne 2Det er så mange viktige argumenter som går tapt og så mange saker som får ufortjent lite oppmerksomhet fordi vi ikke tar ordet når øyeblikket er der. Vi har møtt veldig mange som har lent seg til siden og hvisket frem det beste argumentet for dagen i øret til naboen, men som hoderystene  aldri har våget å fremsi argumentet sitt høyt. Da går det tapt. Det kan være mange årsaker til at vi ikke hever stemmen, tar ordet og ber om oppmerksomheten, men den offentlige debatten vil aldri være tjent med at det er de samme menneskene som resirkulerer sine argumenter og saker. Nye innspill, nye innfallsvinker og nye saker trengs for å skape fremdrift og dynamikk i ordskifte. Vi trenger de lavmælte argumentene, som med varsomhet og ærlighet løfter frem nye perspektiver og som ber oss ta en ny titt, skakke litt på hode og finne en ny vinkel. En lavmælt stemme trenger ikke være usikker, tvert om har den lavmælte stemmen ofte grunnet lenge på sitt argument og har forankret det godt.

Like mye trenger vi den trassige stemmen til mindretallet. Den stemmen som ikke fører flertallets trygge resonnement, men som har våget å stille de kritiske spørsmålene og som med utholdenhet utfordrer det bestående. Vi har truffet så mange som har gjentatt at det ikke nytter å si sin mening fordi man ikke vinner frem. Det er et annet flertall som vinner frem. Men mindretallets rolle er kanskje ikke å vinne stormende jubel, men å frembringe de nødvendige perspektiv som krever ny dynamikk og som tvinger det bestående flertall videre. For mindretallet finnes det ingen kjappe løsninger, påvirkning tar tid. Men det nytter, det er bare å holde fast om saken er riktig og viktig.

Vi bruker ikke tid på de negative stemmene som først og fremst har til hensikt å true den frie dialogen. De skal vi verken bruke tid eller energi på.

Heldigvis finnes også den entusiastiske stemmen som bare ser løsninger. Som hvileløst søker dialogen og som vet hvilken sprengkraft som ligger her.  Denne stemmen tar naturlig plass med all sin iver og engasjement. Men den er verken naiv eller lettvint. Den stemmen ser løsninger der andre ser problemer. De er en ressurs. Heldigvis finnes det slike stemmer som inspirerer og motiverer.

Ta ordet, bruk stemmen! Det er mangfoldet i stemmer som skaper ordskifte og som kan skape ideer, løsninger og ny politikk.

Villroser ble til nettopp av denne grunn. Siden juni har vi hatt godt over 100000 treff og over 600 følger oss på facebook. Vi er så takknemlig for responsen og håper dere følger med oss inn i det nye året. Tusen Takk for alle som leser og kommenterer og en stor takk til alle våre gjestebloggere.

Vi ønsker dere alle en god jul og håper og tror at det nye året blir knall bra!

Anne & Hanne