Samferdsel

Nye ideer, bedre løsninger

stortingetValgkampen 2013 handlet var et retningsvalg. Et valg mellom velferdsgoder eller skattekutt. Et valg om verdier. I hele valgkampen snakket høyresiden om nye ideer og bedre løsninger. De har til og med snakket om nye boller.  Og folket lot seg inspirere, nå får vi nye løsninger. Men hva får vi egentlig? Hva er det nye Norge?

Jeg forventer endringer i det nye Norge. Gjennom hele valgkampen ble jeg møtt med at folk ønsker forandring. De var lei av Jens. De vil ha noe ”nytt”. Til og med noen av mine nære, ikke politiske venner, har sagt at ”mi må ha noe nytt nå”. Hva er det de får?

Hvor skal jeg begynne?

Nå går vi inn i en bompenge fri periode. Veibygging kan skje uten at billistene må ta regninger. Nå blir det slutt på bompenger, det kommer firefeltsvei i hele landet, og jeg regner med at det skjer i denne perioden. Sørlandet gleder seg spesielt mye til den firefelts veien til Stavanger. Og så blir det skattekutt. Det utgjør muligens ca 160 kr for meg. Tusen takk, Erna, Siv, Trine og Knut Arild. For det kan jeg kjøpe vin brennevin på butikken og ta meg en liten fest! I tillegg så skal det kuttes mellom 25-100 milliarder kroner i skattelette til folk flest. For mens den rødgrønne regjeringen ønsket videre satsing på velferdstilbud, så ønsker høyresiden skattekutt. Muligens ikke en ny ide fra høyresiden, men det vil definitivt kreve nye løsninger i forhold til dagens velferdsløsninger. Når det gjelder justisfeltet så har høyresiden nok en gang nye ideer og bedre løsninger for folk flest. Dere har lovt folk flest handlekraft. Soningskøene skal dere få bort på en-to-tre. Dere har flagget løfter om at det skal etableres egne fengsler for ”ikke vestlige mennesker”. Vi må jo vite at landet vårt holder på å bli snikislamisert. Her kreves det nye løsninger.

Et helsevesen med to spor – din lommebok og det offentlige. Har du lyst har du lov til å kjøpe deg forbi. Køene skal vekk. Det er løftet dere har gitt velgerne i hele valgkampen. Jeg gleder meg til å se resultatet. Ikke nok med det, dere skal gjennomføre en omfattende helsereform. Hva en slik reform vil koste er uvisst, men i og med at dere har gitt pengene bort i skatteløfter vil jeg tro det også her virkelig er behov for en kreativ tenketank. Dere skal gi Norge et helsevesen å være stolt av. Det holder ikke for dere at det norske helsevesen under den rødgrønne regjeringen er et av verdens beste helsevesen.

I følge den kommende regjeringen har Norge lenge manglet en kunnskapsrik, velutdannet drømmelærer som kan sette karakterer fra 5.klasse. Men Høyres nye løsninger fikses det i løpet av kommende periode

Nå møtte jeg drømmelæreren lenge før Erna kom på at det var en del av nye løsniner strategien. Det beste av lat var at alle de drømmelærerene jeg har møtt var en sterk  tilhenger av fellesskolen. Fellesskolen som Erna kritiserte gjennom hele valgkampen.

Det finnes utfordringer å bryne seg på i skolen; stappfulle klasser med opptil 30 elever, barn kommer sulte til skolen og mobbing. Men de nye løsningene snakker fint lite om store klasser og forfalne skolebygg. Drømmelæren skal måles i god NPM-tradisjon. Karakterer fra 5. klasse skal innføres. Elevene skal nok en gang gjøres til et tall i et system. Faktisk så synes jeg at det direkte respektløst mot alle landets lærere og si at nå skal drømmelæreren komme. For drømmelæreren er på jobb hver dag, på hver skole i alle landets 428 kommuner.

Apropos 428 kommuner. Ingenting er mer morsomt som å lage drømmekartet over landets kommune. Men det nye med denne løsningen er at lokaldemokratiet skal settes til side og regjeringen skal tenke på et tall før nye løsninger tegnes. Bare så det er sagt, jeg ønsker meg Åseral og Sirdal for de har i motsetning til Mandal penger. Det ville gitt meg mulighet til noen nye løsninger, for å si det sånn.

I likestillingspolitikken så har dere absolutt ikke nye løsninger. De løsningene var vi ferdig med for lenge siden før dere relanserte dem igjen. Pappaene skal jobbe overtid og mammaene skal jobbe deltid. Pappaperm skal fjernes. Dere vil ha lokal kontantstøtte, slik at mammaene kan være enda lengre borte fra arbeidslivet. Det er forslag Høyre fremmet i valgkampen i 2013. 100 år etter at kvinner fikk allmenn stemmerett. Det er da ikke « nye løsninger»!

Jeg skulle ønske at jeg kunne si at jeg er stolt av det nye Norge som dere har gått til valg på i valgkampen. Det er jeg ikke.

Jeg kan love høyresiden en ting – fra nå av og frem til 2017 skal jeg jobbe hver bidige dag for at vi får et skifte om fire år.

Villroser

Anne & Hanne

Sammenheng mellom levekår og vei!

th Helge Sandåker må være den blideste ordføreren vi har møtt. Han er positiv, kunnskapsrik og som sagt, blid. Helge er ordfører i Marnardal og han er en svært dykig samferdselspolitiker i fylkestinget i Vest Agder for AP. Vi har lenge tenkt at en og annen mann selvsagt skulle kunne gjøre seg fortjent til å skrive på bloggen "av og for kvinner". At det var Helge som fikk være første mann ut var ikke tilfeldig. Helge bejubler initiativ, han er inkluderende og han er av typen som gjør andre gode. Viktige verdier vi i Villroser holder høyt. Så har også Helge lengtet lenge etter muligheten til å skrive innlegg for å forklare sammenhengen mellom levekår og samferdsel. Og gode ord, uhemmet ros og bestikkelser av Villrosene har med dette ført frem;) Vi er selvsagt veldig stolt over å presentere Helges innlegg. God lesning!

........................................................................................................................

Sammenheng mellom Levekår og vei!

Kommunene i Lindesnesregionen har i større eller mindre grad betydelige levekårsutfordringer. Regionen har derfor i fellesskap påbegynt en prosess sammen med Sørlandets Kompetansefond for å ta tak i disse utfordringene. Flere av kommunene er i norgestoppen når det gjelder andel uføre, og det mest alvorlig er at andel unge uføre er flere ganger gjennomsnittet i landet.

Vi ser også at uførhet i noen tilfeller går i arv og at det er på en helt annen måte enn tidligere blitt sosialt akseptert å ikke ha en jobb. Det er også ganske åpenbart at motivasjonen for utdannelse hos unge ofte vil være en annen når foreldrene aldri har vært i arbeid.

Hva er så årsaken til at våre kommuner har 14-16 % uføre og opp mot 5 % unge uføre? En viktig årsak er nok at det er stort underskudd på arbeidsplasser i forhold til antall mennesker i arbeidsfør alder. Både Mandal, Lindesnes og Marnardal kommuner har bare 60-70 % egendekning. Det betyr at mange må pendle til andre kommuner, i første rekke Kristiansand, for å finne seg arbeid. Undersøkelser viser også at jo lenger borte aktuell arbeidsplass er, jo mindre er motivasjonen til å finne seg et arbeid.

Agderforskning har forsket mye på dette og en av konklusjonene er at infrastrukturen er veldig viktig for at mennesker skal finne seg en jobb, spesielt siden vår region, som sagt, har så stort underskudd på arbeidsplasser. Når E39 vest for Kristiansand er så dårlig, og det er normalsituasjonen å stå i kø både til og fra jobb, så er dette særdeles negativt.

Ny motorvei mellom Kristiansand og Grimstad har ført til en helt annen dynamikk østover. En kan definitivt frykte at utviklingen fremover vil skje den veien om en ikke innen rimelig tid får på plass en ny firefelts motorvei fra Kristiansand og vestover. Agderforskning peker på at denne veien vil være helt avgjørende for å effektivt kunne ta tak i levekårsutfordringene i regionen. Å få på plass denne motorveien i ny Nasjonal Transportplan for neste 10- årsperiode er derfor helt avgjørende for Lindesnesregionens og Listerregionens utvikling!

E 39 er særdeles viktig, men det er også viktig å forbedre de lokale tilførselsveiene til E 39. Dette er fylkesveier og derfor fylkeskommunens ansvar. Dessverre ser det ut til at investeringsmidler til disse veiene blir på et lavmål i hele neste fireårsperiode utfra fylkesrådmannens forslag. Derfor foreslår Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe med støtte fra Sp og SV at fylkeskommunens budsjett til veiinvestering økes med 50 mill pr år, dvs 200 mill i fireårsperioden!

I denne valgperioden er det H, FrP og KrF som har flertallet og vi er i opposisjon. H og FrP på nasjonalt nivå snakker hele tiden om hvor mye mer vei det skal bygges om de kommer i posisjon etter valget neste år. Når har de muligheten for å vise dette i praksis i Vest-Agder! Det må bli ganske vanskelig å bli tatt på alvor dersom de samme partiene blir en bremsekloss i utvikling av fylkesveiene våre!

At Ap nå er så tydelige på nødvendigheten av å bygge nye og utbedre eksisterende veier, henger nøye sammen med den udiskutable sammenhengen mellom vei og levekårsutfordringer. Vi inviterer høyresiden til et samarbeid om å virkelig gjøre et krafttak på våre fylkesveier! Jeg er veldig spente på hva høyresiden vil gjøre når fylkeskommunens budsjett skal vedtas i desember!

Med hilsen Helge Sandåker Ordfører i Marnardal og fylkestingsmedlem i Vest-Agder