Bruk stemmeretten

Stem, kvinne!

Foto:scanpix/statsministerens kontor Liv Signe Navarsete er vår neste gjesteblogger. Hun kommer fra saftbygda Sogndal og var leder for Sogn og Fjordane Senterparti fra 1998- 2004. Den engasjerte sogningen overtok som leder av Senterpartiet i 2008.

Hun ble samferdelsminister i i 2005 under Stoltenbergregjeringen og i 2009 ble hun kommunalminister.

Hun har satt et sterkt preg på den rødgrønne regjeringen.

Vi er veldig stolt over å kunne presentere Kommunalminister Liv Signe Navarsete som vår gjesteblogger. Hun er en sterk og  tydelig kvinnestemme i det politiske ordskifte. I dette innlegget vektlegger hun betydning av at kvinner stemmer og tar plass i lederverv og i andre viktige posisjoner. Hun viser til at vi fortsatt har en vei å gå selv i stemmerettsåret.

Vi håper alle våre lesere tar utfordringen fra Liv Signe og ønsker dere god lesning!

..............................................................................................................

Stem, kvinne!

Den beste måten å heidre forkjemparane for stemmerett for kvinner på, er å bruke retten til å stemme ved stortingsvalet 9. september.

Rett før sommaren feira me 100 år med likeverdig rett til å stemme for kvinner og menn. Feiring med talar og fine ord er viktig og høyrer heime ein slik dag. Det aller viktigaste me kan gjere, er likevel å bruke den retten me er sikra.

Ved førre stortingsval var det 23 prosent av norske kvinner som ikkje brukte denne retten. Det er omtrent like stor del menn som ikkje stemmer.

Dette er ikkje bra nok! Me har stolte tradisjonar for deltaking og folkestyre i Noreg. Dei må me alle bidra til å halde i hevd.

Då må me stemme – og me må heie fram dei kvinnene som vil ta endå meir ansvar.

Dagens Storting har 39,6 prosent kvinner. Menn er i fleirtal.

Berre to av ti ordførarar landet rundt er kvinner. Menn er i klart fleirtal også i andre leiarverv i kommunane.

Heilt fersk statistikk frå listene til stortingsvalet i haust, viser 40,2 prosent kvinner på listene. Det er to prosentpoeng lågare enn ved førre stortingsval.

Blant dei 211 listetoppane, er 80 kvinner. Me veit at listetoppane har størst sjanse for å få viktige politiske verv. Berre 27,5 prosent av listetoppane er kvinner.

Det betyr at me framleis har ein veg å gå.

Som statsråd ansvarleg for val i Noreg, er eg oppteken av å informere om valordninga. Om kvar me kan stemme, når me kan stemme og korleis me skal stemme.

Kven du stemmer på, det er opp til deg.

Men hugs: Brukar ikkje du din rett til å stemme, er det andre som bestemmer for deg.