Kulturløftet 3

Det neste store kulturløftet

Foto: Arbeiderpartiet Hadia er 29 år og kommer fra Rogaland. Hun ble leder for Strand AUF i 1999 og siden den gang har hun hatt en imponerende karriere i Arbeiderpartiet. Hun er valgt inn på Stortinget for denne perioden  (2009-2013), men har også vært politisk rådgiver for intet mindre en tre departement siden Stoltenberg-regjeringen tok over. I 2012 ble hun utnevnt til Kulturminister og ble dermed den yngste statsråden noensinne.

Å være yngst ser ut til å være noe Hadia har taklet utmerket gjennom flere oppgaver og hun gir dermed stemme til og er en inspirasjon for unge engasjerte kvinner over hele landet.

Hadia er aktiv på sosiale medier. Dere kan følge henne på twitter https://twitter.com/HadiaTajik

Hadia er i gang med " Kulturløftet 3" og henter nå  innspill fra hele landet. Hun og regjeringen skal utforme nye og ambisiøse mål for kultur- Norge.

14.mai kommer hun til Mandal for å møte kultulivet i Vest Agder og i den forbindelse skriver hun på Villrosebloggen!

Vi er selvsagt veldig stolt over at Hadia gjester Mandal og at hun er vår neste gjesteskribent. Vi  benytter anledningen til å ønske henne lykke til med kulturløftet 3!

Vi håper dere tar utfordringen til Hadia,- god lesning!

...............................................................................................................

Det neste store kulturløftet

 Alle trenger noe å leve av, og vi trenger noe å leve for. Vi trenger mat på bordet, og vi trenger opplevelser og inspirasjon. Kampen for brød og roser har alltid vært det sentrale i arbeiderbevegelsen.

På tekstilfabrikker i Massachusetts i USA på begynnelsen av 1900- tallet, la 20.000 kvinner ned arbeidet sitt, én etter én, og fremmet kravet om et mer verdig liv. Én av kvinnene sa det slik: ”Det enhver arbeider vil ha er retten til å leve, ikke bare å eksistere – retten til liv, slik den rike kvinnen har rett til liv, og rett til sol, og musikk og kultur. Det er ingenting ikke de pengesterke har krav på, som ikke også den som er lavest på den sosiale rangstigen har rett til å ha”.

For mange er kultur avkobling. Men kultur er først og fremst tilkobling: Til samfunnet, historien, andre menneskers hverdag eller fantasien. Kultur er å investere i enkeltmennesket, samfunnet og demokratiet.

Et levende demokrati forutsetter et levende kulturliv.

I 2005 kom Kulturløftet med klare ambisjoner for kulturlivet. Til høsten har vi gjennomført kulturløfet II. Nå har vi startet arbeidet med å lage det neste store kulturløftet.

For to år siden ba vi om en uavhengig gjennomgang av kulturpolitikken. Den fikk vi 4. mars.”Kulturutredningen 2014” viser at vi på en rekke områder enten er i mål, nær mål eller på vei til målene vi har satt. Kulturbudsjettet er doblet siden 2005, og har gitt kulturlivet økonomiske muskler. Samtidig er utredningen også kritisk: Særlig den kulturelle grunnmuren, altså den delen av kulturlivet som kommunene har ansvaret for, har ikke fått tilsvarende løft.

I mars gikk startsignalet for en reise til alle landets fylker der vi skal ha samråd med kulturlivet. Vi skal definere nye, ambisiøse mål for kultur-Norge.

Fra det frivillige kulturlivet, med barn som knapt holder instrumentene sine riktig, til den profesjonelle, som holder ypperste kvalitet – og alt i mellom.

Vi vil vektlegge tre ting: Deltakelse, ytringsmangfold og digital fremtid.

Deltakelse handler ikke bare om muligheter for den enkelte. Det handler om kvalitet, om kunstens innhold og bredde. Økt deltakelse utfordrer konsensus og etablerte sannheter. Ulik erfaring gir ulike perspektiver. Når barn får være publikum på teater eller opera, kan det tennes en lys idé i et barnehode. Senkede terskler og åpne dører bidrar til å åpne hoder og hjerter. Så kan jenta, når hun blir eldre, selv skape ny kunst med utgangspunkt i sine erfaringer. Det er verdifullt at kulturinstitusjoner arbeider for å nå bredere ut, og få et større publikum. Men det betyr ikke at kunsten i seg selv skal være sosialt inkluderende.

Tvert i mot. Den kan godt være spissformulert, støtende og skape aggresjon. Den kan avdekke splittelser som ikke ville kommet til syne uten kunsten som plattform for kommunikasjon, kritikk, utfordring og bevegelse.

Kunstens frihet forutsetter ytringsfrihet. Vi trenger den nyskapende, provoserende og utfordrende kunsten som gir mangfold og gjør ytringsrommet større. Samfunn med høy tålegrense har god demokratisk trening. Vi må få brynt oss: Med ord, uttrykk, bilder, musikk. Da må vi legge til rette for et mangfold av ytringer og uttrykk.

Det nye store kulturløftet blir en ny kulturpolitisk plattform, der deltakelse, ytringsmangfold og digital framtid bygger opp under hovedvisjonen om et levende demokrati. Den lager vi nå. Vil du være med på det neste store Kulturløftet?