Alenekampen

Vår neste gjesteblogger er leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk og kulturminister.

Anniken  Huitfeldt har hatt en rekke verv i AUF og AP. og ble sentralstyremedlem i AP I 2002.  Hun ble valgt inn på Stortinget i 2005 og ble barne og likestillingsminister i 2008. Fra 2009 har har hun vært kulturminister.

Anniken har også siden 2007 ledet AP sitt kvinnenettverk.

Anniken er gift og har tre barn og har vært forsker ved FAFO.

Vi er selvfølgelig veldig stolt over å kunne presentere Anniken som vår gjesteblogger og ønsker alle god og inspirerende lesning!

.............................................................................................................

Alenekampen 

For Høyre er kvinnekampen at hver kvinne skal ta sin egen kamp. I Arbeiderpartiet mener vi utfordringene løses best sammen.

For Høyre handler kvinnekamp ikke om et samfunn som tar likestilling på alvor og ser på strukturene eller søstersolidaritet som drivkraft for kvinners rettigheter. For Høyre er kvinnekampen at hver kvinne skal ta sin egen kamp. Hun skal sørge for likestilling hjemme på egenhånd - uten hjelp av tiltak som deling av foreldrepermisjonen. Og hun skal knuse glasstaket i arbeidslivet på egenhånd, uten felles forhandlinger om lønn eller bevisstgjøring gjennom kvoteringskrav. Hver kvinne for seg, ser ut til å være mantraet. Her går det et dypt skille mellom sidene i politikken. I Arbeiderpartiet mener vi at vi løser utfordringene best sammen.

Når det generelle sykefraværet er nesten dobbelt så høyt for kvinner som for menn er det noe som bør gi stor bekymring og intens leting etter løsninger. Høyres kvinnepolitiske leder, Julie Brodtkorp, var for en tid tilbake ute med et budskap om at kvinners høyere sykefravær skal løses ved at kvinner må bli flinkere til å si nei. Jeg tror ikke svaret er at kvinner skal stå foran speilet og øve på å si nei, kutte ut å følge barn på trening eller avlyse søndagsmiddagen hos besteforeldre. Når vi ser en så tydelig systematisk skjevhet i sykefravær må vi se på årsaker og løsninger, ikke gi den enkelte skylden for sin egen situasjon og sitt eget sykefravær.

Vårt svar er isteden å lage en politikk for familie- og arbeidsliv som gir rom for å være hele mennesker, med gode velferdstilbud og trygge rammer. Der kvinner ikke må velge bort jobb eller familie, men kan si ja takk til begge deler fordi vi har gode ordninger for foreldrepermisjoner, full barne- hagedekning og SFO-tilbud. Der det å hente i barnehagen er helt forenlig med å ha en krevende jobb. Der omsorgsopp-gavene for eldre mennesker er et felles samfunnsansvar, men der vi også har sørget for mulighet til å ta fri for å kunne følge eldre foreldre til lege eller å være tilstede ved alvorlig sykdom. Og trygghet i arbeidslivet, gjennom en sterk arbeidsmiljølov og klare rettigheter.

Jeg tror framtidens likestillingspolitikk handler om dette: Vi trenger mer fellesskap, ikke mer alenegang.

Høyre er konsistente i sin tilnærming til temaet likestilling, det skal partiet ha. Partiet har vært ganske konsekvente i sin motstand, fra kampen mot kvinners stemmerett og rett til selvbestemt abort - til at de i dag vil fjerne aktive likestillingstiltak som gir fedre rett til permisjon for å være med sine barn‚ et tiltak vi vet virker. Vi ser at flere fedre tar ut permisjon når pappadelen av foreldrepermisjonen øker. Og er det noe som bidrar til mindre slitne mødre, er det en partner som tar sin andel av innsats for hus og barn.

Istedenfor at kvinner skal si mer nei, som Høyres Brodtkorp foreslår, vil vi ha kvinner som har overskudd til å si mer ja. Et mer likestilt samfunn, med rettferdig fordeling av oppgaver hjemme og på jobb, er et viktig bidrag til det.