Valg,- din stemme avgjør!

2013-09-08 19.42.58

Villrosene har hatt det utrolig fint i Valgkamp 2013. Vi har møtt mange fine mennesker, sett mange fine steder, avdekket en mengde nye postkasser..facebook_-1317506766

Men jeg må innrømme at jeg lørdag kveld sjekka inn på sofaen, la beina høyt og foretok en liten kritisk ransakelse av hvorfor jeg har brukt all min fritid på valgkampen.

Det er fordi: (lover at dette skal bli rimelig kort)

1.Jeg tror på det samfunnet som gir alle like muligheter. Det er ikke lommeboka og pengene som avgjør hvilke muligheter du er gitt når du fødes. Et samfunn som omfordeler resursene, slik at alle har samme muligheter og et samfunn som utjevner fremfor skjevfordeling.

1095073_10151709931341773_469683120_n2.  Jeg tror på et samfunn som tar ansvar for likestilling gjennom å ha gode velferdsordninger som sørger for kvinner og menn kan delta likt både hjemme og i arbeidslivet. Jeg tror på det samfunnet som prioriterer foreldrepermisjon, som har pappaperm og som satser på barnehager. Fordi det er bra for barna. Og det er bra for foreldre.

3. Jeg tror på et regulert arbeidsliv med en sterk arbeidsmiljølov som gir vern. Jeg tror på faste stillinger fremfor midlertidige, jeg tror på et inkluderende arbeidsliv som tilrettelegger for arbeidstakere med særskilte behov.

4. Jeg tror på et samfunn som skaper arbeidsplasser fordi arbeidsdeltagelse er 554228_10151253746181773_1851085893_nviktig for enkelt mennesket, men også for samfunnet. Menneskene er vår viktigste ressurs.

5. Jeg tror på et samfunn som har et sterkt offentlig helsevesen og som bruker resursene sine til å styrke tjenestene heller enn å la noen tjenes penger på andres sykdom.

229462_10151210108886773_422566255_nEt innovativt helsevesen som driver med fremtidsrettet forskning. Et helsevesen som gir deg rett til behandling når du trenger det som mest, uten at lommeboka di avgjør hva slags tilbud du har.

6. Jeg tror på en offentlig skole der det ikke betyr noe om foreldrene er rike eller fattige. Der barna møtes klasseløse og kan foreta sin egen klassereise gjennom kunnskap og sosial omgang på tvers av alle klasser, fordommer, tro og etnisitet. Jeg tror på den skolen fordi den utjevner forskjellene mellom oss. Jeg tror på en karakterfri barneskole som gir barn muligheter til å oppleve mestring uavhengig av et tall.307609_10151344088801773_1037518665_n

7. Jeg tror på et samfunn som gir barn rett til å delta og bli hørt. Et samfunn som tar ansvar for sine mest sårbare barn, gjennom blant annet å styrke barnevernet gjennom flere stillinger og øke kompetansen.

8. Jeg tror på det samfunnet som tar internasjonalt ansvar gjennom bistand, men også gjennom å ta imot flyktninger og asylsøkere. Jeg tror på et flerkulturelt samfunn med rom for alle.

9. Jeg tror på et samfunn som tar genrasjonsansvar gjennom å hele tiden sørge for å ikke bruker opp penger som neste generasjon vil ha bruk for, men som tar regningen selv. Jeg mener at handlingsregelen er viktig.

10. Jeg tror på den norske modellen. Fordi den har brakt oss trygt gjennom en stormende utvikling vårt samfunn har hatt de siste ti årene. Fordi den viste seg å være robust da resten av verden kollapset under finanskrisen. Og fordi den modellen har gitt oss det samfunnet som har blant den  høyeste graden av økonomisk likhet i verden. Og fordi økonomisk likhet rett og slett er sunt.

574568_10201350917803215_293558966_n

Jeg kunne fortsatt. Men jeg stopper her.

Erna Solberg har uttalt gang på gang at hun ønsker « et helt annerledes samfunn» Det synes jeg er en helt ærlig sak. Men for de som har tenkt å stemme på henne eller hennes bestevenner, Venstre, Krf eller Fremskrittspartiet må man legge merke til at det de sier er at de ønsker et helt anderledes samfunn.  Ikke en justering eller finpussing. Det er helt andre prinsipper som ligger til grunn for deres løsninger. Og det er en helt ærlig sak å ønske seg privat skoler og privatisere helsevesenet. Men hvis du velger det, må du vite hva det innebærer for deg, dine barn og dine foreldre.  Når Siv Jensen og FrP ikke vil ha den norske modellen, må du vite hva hun vil erstatte den med og hva du risikerer om den modellen forsvinner. Når Venstre vil endre arbeidstidsbestemmelsene, tillate mer overtid og innføre midlertidige stillinger i alle sektorer må du faktisk ta innover deg hva det innebærer for deg og for dine kollegaer.

Jeg har møtt mange på stand som sier at de ikke tror det betyr noe forskjell hvem som sitter i regjering. Hvis det er tilfellet vil det være en falitterklæring for demokratiet. Jeg tror på de borgerlige partiene når de sier de er klar til å gjennomføre sine endringer. Jeg vil bare ikke ha de endringene.

Andre jeg har møtt har sagt at vi kanskje har det for godt. Og det synes jeg er så vondt å høre. Det er egoistisk rett og slett. Jeg møter mange som slett ikke nødvendigvis har det for godt. Jeg kjenner mange som er avhengig av velferdsordninger. Det er ikke noe godt å være avhengig av sånt. Men det er godt å ha sikkerheten i et velferdssamfunn. Og jeg har møtt mange som tror at syketrygd og sosialtrygd blir bedre med en borgerlig regjering. Det er et løfte jeg aldri har hørt blitt gitt. Tvert om har jeg hørt om karensdager og at for mange er på uføretygd.

Nei, jeg vet at dagens samfunn ikke er perfekt. Jeg vet det finnes flere områder å skape flere og bedre løsninger på. Men jeg velger å holde fast med verdiene til den rødgrønne regjeringen og tror at de verdiene vil lede frem til de beste løsningene. Felleskapsløsningene.

Med beina plassert på sofaen, etter mange times valgkamparbeid for en rødgrønn regjering og Arbeiderpartiet er dette svaret. Fordi derfor.

Fordi vi tror på den norske modellen og vil satse på den. Fordi vi tror på felleskapet.

I morgen går vi til valg. Og uannsett hva du tror på at samfunnsløsninger må du hvertfall gjøre to ting. Ta valget på alvor og stem!

Ikke la andre bestemme over deg. Det er fire år til neste gang!

.facebook_-34167949