Har en drøm

Drømmer er drivkraften. Det er når du mister drømmene dine og lar andre ta definisjonsmakta over deg at livet blir vondt. Da kræsjlander du i et mareritt som vil blåse ut livslyset ditt. Du må finne din drøm og den må være virkelig for deg uansett hva andre måtte mene.

I Mandal finnes det en danseskole med rom for drømmer. De drømmene handler om mye mer en prinsessa som finner sin prins. De handler om å finne sin egen vei, om å våge og om å reise seg på ny. Livet er ingen enkel affære. Det er rett og slett ikke for amatører. Men det starter med en drøm. Et håp om noe annet eller noe bedre, kanskje. Noe du vil utrette, noe du vil si, noe du vil skape, noe du vil oppleve.

Studio E sin juleforestilling i år handlet om drømmer. Drømmer som gav håp, som gikk i knas og som fant nye former.

Dansemamma Elisabeth tar oss med på en reise gjennom livet. Gjennom elevens dans, sang og tekster forteller hun oss hvordan drømmene kan forme oss og prege oss. Også andres drømmer for oss kan lede oss inn i ulike spor, både gode og dårlige.

Elevene til Elisabeth er nesten alle jenter. Jenter preges av omgivelsens stereotype forventninger til dem. Det handler om kjønnsroller og det handler om at livet kun er komplett med mann og barn og det handler om utdanning og karriere. Elisabeth fanger alt dette i forestillingen sin. Det er en fantastisk dans i forestillingen hvor jentene formidler hvordan jenter hele tiden blir oppfordret til å drømme stort om fremtiden sin, men likevel hele tiden blir holdt tilbake. Hvordan de selv krydrer opplevelsen med forestillinger om at det er fordi de ikke er gode nok. På slutten av dansen tar jentene på seg hvert sitt banner med « god nok». Det kan ikke sies tydeligere. Jeg tror verden ville vært noe helt annet om jenter hver dag bestemte seg for det. God nok.

De siste årene har undersøkelser vist at andelen ungdommer med psykiske vansker er kraftig økende. Årsaken til denne tendensen forklares blant annet med at det er et enormt forventing- og prestasjonspress rettet mot ungdom. Ikke bare skal de være supersmarte, de skal se perfekte ut og de skal være sosialt flinke. De skal mestre alt på usedvanlig smertefritt vis.  Derfor er ungdom flinkere en før med skolearbeidet sitt, de ruser seg mindre og de har mindre konflikter med foreldrene.  Men de er lei seg. De er skrekkelig lei seg og ofte skrekkelig misfornøyd med seg selv.

Det er nesten så det gjør fysisk vondt å sitte i den mørke salen og lytte til de unges drømmer. Om at ingen dømmer deg hvis du gjør noe feil, eller ingen ler av deg om du sier noe dumt, at du blir godtatt for den du er. De spede jentestemmene som forteller at drømmer er langt dypere og viktigere en disneydrømmer på tegnefilm. Det handler om noe så livsviktig som å tro på seg selv.

Når skapte vi en verden som gjør at unger trenger slike drømmer?

Vi trenger å skape en verden der vi gir ungene våre lov til å drømme fritt og uavhengig av fordommer. Drømmer som ikke kun er til for å tilfredsstille andre. Drømmer som gir oss mot til å tro på oss selv.

Elisabeth har lært meg at dans ikke bare er dans, det er å formidle livet. Studio E sine elever får rom til å strekke seg lenger, våger mer og tro mer.  Det finnes uendelig mange juleavslutninger, de fleste ligger det mange timers øvelse bak. De færreste vises frem i byens storstue med tilhørende lyd, lyd og magiske kulisser. Men nettopp gjennom å lage en svært profesjonell forestilling formidler hun til elevene sine; «det er bare å drømme stort, dere er gode nok!» Her får jenter lov til å mestre å vise hva at de kan. Når over 300 jenter står på scenen og stråler av selvtillit og glede. Ja da har du virkeliggjort drømmer, Elisabeth.  Du har virkelig gitt rom for drømmer som kan videreutvikle seg og bli mer. Drømmer om at du kan bli hva enn du setter deg mål om.

Jeg drømmer også. Om at danseskolen i Mandal aldri slutter å drømme om å lage flotte juleforestillinger hvor de viser frem elevenes fantastiske talent. Jeg drømmer om at danseskolen må forbli stedet hvor unge tør å være seg selv, oppleve at de er gode nok og derfra tørre å drømme om å erobre verden!

Drøm videre, drøm mer!

Anne & Hanne