" Jeg nekter å godta"

Jeg skulle gjerne skrevet kloke ord om dagens fredspris og dagen for menneskerettighetene. Ja, for det falt på samme dag. En fredspristildeling og en internasjonal dag for menneskerettigheter. Og i dag, nettopp i dag var de to dagene sammenfallene. Og viktigere enn alt, det var ikke hvem som helst sine rettigheter vi pekte på. Det var barns rettigheter.

fredspis-jpg.jpg

Jeg skulle som sagt gjerne ha sagt noe klokt.

Men i dag har jeg tørket tårer gang på gang. I takknemmlighet over to verdige fredsprisvinnere som bruker prisens mulighet til å snakke på vegne av de tusenvis av barn hvis rettigheter blir brutt daglig. I dag har de brutt den overveldende tausheten og gitt barna en stemme. Og for en stemme de har!

Stemmer som utfordrer verdens ledere til  å bruke en uke av verdens militærutgift på å gi alle barn skolegang.

Stemmer som ber oss ta ansvar for å la barn få drømme

Stemmer som ber oss sørge for at jentene får lov å utdanne seg

Stemmer som utfordrer oss til å la barn få leke og utvikle seg heller enn å arbeide og slave

Dette er de viktigste stemmene. De som oppfordrer oss i å ta del i arbeidet med å gi alle barn de samme rettighetene.

Vi er et rikt lite land, med en stemme som bærer.

Hvis ikke vi lytter hvem skal da gjøre det. Hvis ikke vi handler, hvem skal da?

I dag er det fest for to viktige fredsprisvinnere som målbærer verdens barns drømmer.  Men i morgen holder det ikke at vi deler ut en pris, i morgen gjelder bare handling. Verdens barn vil se mot oss, landet som deler ut fredspris for arbeidet med barnerettigheter. De vil se mot oss og gjøre som barn alltid gjør, dømme oss på våre handlinger mer enn våre ord. Og da, lille Norge, hva gjør vi da?

Jeg har ingen kloke ord i dag, bare det at jeg lover. Jeg lover at jeg ikke skal godta!


-Anne & Hanne-


«Jeg nekter å godta at det ikke er plass til våre barns drømmer i alle templene, moskeene, kirkene og bedehusene.

Jeg nekter å godta at verden er så fattig, når bare én ukes militærutgifter på verdensbasis er nok til å gi alle våre barn skolegang.

Jeg nekter å godta at alle våre lover og grunnlover, dommere og politimenn ikke greier å beskytte våre barn.

Jeg nekter å godta at slaveriets lenker noensinne vil kunne bli sterkere enn lengselen etter frihet.

JEG NEKTER Å GODTA DET»

(Kailash Satyrathi