Jeg ser

Menneskets mest grunnleggende psykiske behov er å bli sett. Psykolog Trond Haukedal skriver at ” Å bli sett er at noen viser oss positiv oppmerksomhet. De smiler til oss, og de viser med ord og kroppsspråk at de liker oss og tror på oss og at de har interesse av, og fokus på, våre positive egenskaper og kvaliteter. Det er som om de, uten ord, formidler at de er med på laget vårt og vil heie på oss uansett hva som skjer. Dette er menneskets aller mest grunnleggende følelsesmessige behov.”

30. mai 2014 lanserte Blå Kors prosjektet JEG SER. Bakgrunnen for arbeidet er tall fra Folkehelseinstituttet som viser at minst 135 000 barn i Norge lider under foreldrenes drikking, rusbruk og psykiske helse. Befolkningsundersøkelse fra vinteren 2014 viser at 64% har vært bekymret for et barn, men at kun 18% av disse har gjort noe som barnet selv kan oppleve som en omsorgshandling. Og her ligger det sentrale: I et forebyggings- og generasjonsperspektiv er det avgjørende at sårbare barn får kjenne og erfare omsorg fra trygge voksne i sitt nærmiljø. En anonym bekymringsmelding alene oppleves ikke som omsorg av barnet selv. Det er viktig at omsorgen utøves i barnehøyde og direkte rettet mot barnet.

Resiliens defineres som en motstandskraft mot miljøskapte risikoopplevelser, det å komme seg etter stressfylte og voldsomme problemer eller vise et relativt godt utfall på tross av risikoerfaringer (Rutter, 2012). Resiliensforskning viser at de barna som klarer seg bra i livet, til tross for risikofaktorer ved foreldrenes omsorgsevne, ofte gjør det fordi de har blitt sett av en voksen i nærmiljøet. Ved at du plasserer deg i barnehøyde, viser omsorg for et barn og snakker med det, kan du gjøre en reell forskjell i forhold til barnets syn på verden, framtidshåp og videre valg i livet.

Målet med JEG SER er at flest mulig voksne skal få kunnskap om og bli trygge på hva de kan gjøre ved bekymring for et barn. -At flest mulig skjønner hvor viktig det er å ta seg tid til å snakke med et barn og vise gjennom ord og handling at barnet er verdt å bruke tid på. JEG SER er ikke en holdningskampanje men en handlingskampanje! Fra kartlegginger vet vi at mange voksne er usikre på hva de skal gjøre ved bekymring for et barn. Dessverre er vi altfor flinke til å lage unnskyldninger for hvorfor vi ikke skal gjøre noe for barnet. Vi har utviklet en 5-trinns veileder med konkrete tips til hva du kan si og gjøre ved bekymring for et barn. Vårt første råd er: ta magefølelsen på alvor.

”I 1-3. klasse hadde jeg ei lærerinne som spurte meg direkte om alt var greit. Jeg husker ikke hvordan jeg svarte, men bare det at hun turte, gjorde at jeg følte meg veldig sett. Etter det kunne jeg gå inn på kontoret hennes og spørre om merkelige ting, fordi jeg følte at vi hadde en slags «connection».» -Elisabeth, barn av rusmisbruker

Er du bekymret for et barn bør du gjøre noe for det, uansett! Se veilederen i sin helhet på www.jegser.no 


..................

Ellen Anker Storset og har i flere år jobbet som frilanser og prosjektleder for ulike frivillige organisasjoner. Nå er hun prosjektleder for Blå Kors- kampanjen  JEG SER. Hun er er takknemlig for å ha en jobb hvor det hun gjør kan føre til at nye barn blir sett og ivaretatt av trygge voksne i sine nærmiljø.

"Jeg har hørt mange  historier  fra barna selv som gjør at jeg har skjønt at vi som voksne virkelig gjør en forskjell ved å ta vår bekymring på alvor". Ellen Anker Storset