Kjære Bent Høie, hvor er handlingen for få en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering?

5. august 2013 sa du så fint til Aftenbladet "- Vi trenger en forpliktende, politisk opptrappingsplan, for å løfte satsingen på rehabilitering. Det har vi ventet på i åtte år".

Så ble du Helseminister og siden da det vært forbausende stille. Den neste store satsningen skulle være rehabilitering. Endelig skulle "de usynlige" få en etterlengtet plan og få den politiske oppmerksomheten de fortjener. De som ikke er blålys og akuttmedisin. En gruppe som omfatter et mangfold og som langt ifra er ensartet. Men felles for de alle er at de er mennesker som går igjennom store utfordringer hver eneste dag. Behovene er ulike. Noen har behov for komplisert spesialisert rehabilitering, mens andre har bruk for enkle rehabiliteringstiltak. Den røde tråden er til syvende og sist at dette fagområdet ikke har politisk satsning.

Bare innenfor revmatisme, muskel,- og skjelettsykdom/plager er det enorme kostnader årlig. I 2009 ble de totale samfunnsøkonomiske kostnadene for denne gruppen beregnet til et sted mellom 68,7 og 73,1 milliarder kroner.

Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag, Prop 1 S (2015-2016) viser liten politisk handling til en forpliktende, politisk opptrappingsplan på rehabilitering. Faktisk så er ordet opptrapping nevnt hele 31 ganger, og kun 3 ganger i forbindelse med rehabilitering. Den røde tråden er ”Regjeringen tar sikte på å fremme en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering”.  Den politiske handling uteblir.  

For jeg vet at du kan hvis du vil vise politisk handlekraft. I opptrappingsplanen for rus legger dere 2,4 mrd kroner i tidsrommet 2016-2020 på bordet. Mens for rehabiliteiring tar en sikte på....".

Når kommer du til å vise handling og følge opp ditt valgløfte fra 2013?

 

Villroser

Anne & Hanne