Noe er pillråttent!

Med riktige tabloide overskrifter slo lokalavisa opp at Ordføreren har stilt Mandalshallen til disposisjon som akuttmottak for 700 flyktninger. Som lyn fra klar himmel ble FrP ordføreren ansvarliggjort for en påstand om at han syntes det var en glitrende ide å gjøre om Mandals største idrettshall til et asylmottak.  Veldig raskt rykket lederen for idrettsrådet ut og slo katastrofealarm. Katastrofe for barn og unge. Kommentarfeltet i Lindesnes avis har aldri vært mer populært. Det tok aldeles av og fra folkedypet var det som det riktig ulte i alle smug. Det kan umulig være Mandal sitt vakreste øyeblikk. Glemt var kunnskapen om at vi står i en internasjonal kontekst i en enorm flyktningkrise hvor Mandal har sin del av ansvaret. Glemt var forståelse for mennesker i nød og på flukt. Nå var det oss det gjaldt.

Man kan jo si at det nok var en smule overraskende at noe av det første en nyvalgt FrP ordfører gjør er å invitere 700 asylsøkere til å ta bolig en idrettshall i kommunen. Allerede der er det flere som burde ha stanset opp og tenkt. Men nei.  I en voldsom fart etablerte sannhetene seg og hatske utspill haglet i kommentarfelt, lunsjpauser og sosiale medier.  Man kunne selvsagt drøftet saken i mange varianter. Kan Mandal håndtere et akuttmottak for flyktninger? Har vi helsetjenester tilgjengelig i et slikt omfang? Hvordan skal Mandal ta sin del av ansvaret i en internasjonal krise? Men nei. Mandal diskuterer person og ikke sak. Slike diskusjoner vil alltid kulminere i det ytterste av grums og trusler om det ikke stoppes. Til slutt kom drapstruslene.

Da blir også politikere engstelige, redde og søvnløse. Til og med bekymret for hva som blir sagt eller gjort mot dem neste dag. Hvor mye skal folkevalgte tåle? Er det så underlig at partiene strever med rekrutteringen? Hvem vil bli politiker når man så raskt kan se hvordan hatet reiser seg og ikke klarer å skille fakta fra oppspinn og sak fra person? Det er noe veldig skummelt og uforutsigbart med å gå inn i den rollen når risikoen for denne type trakassering kan ramme. Selvsagt har folkevalgte viktige plikter ovenfor oss velgere, men alvorlig talt, gir det oss noen rett til å true dem når vi er uenige med dem?

 Kanskje man kan si at FrP ble rammet av sine egne. Skuffet og forbanna over at partiet, som står for en svært restriktiv flyktningpolitikk, skulle servere dem 700 av sorten i den lokale idrettshallen. Men hvor var de andre partiene? Med et hederlig unntak, Senterpartiet, har de sittet forbausende rolig og latt kommentarene og innleggene komme helt ut av kontroll. Lite til ingenting har de gjort for å nyansere bilde og få frem fakta. Lite til ingenting har de sagt om at det ikke finnes et øyeblikk i tid hvor det er greit å behandle andre på en slik måte vi har sett FrP representantene har fått gjennomgå i denne saken.  Er det i fryd over at posisjonspartiene får gjennomgå at opposisjonspartiene sitter stille? Eller er det redsel for at mobben skal rette fokuset på dem?

Man må få lov å si med FrP i denne saken, at »folk flest» har da et klart ansvar for å oppføre seg greit. Vær gjerne uenig, diskuter gjerne saken, la oss engasjere oss. Men det kan da ikke være for mye forlangt å forvente at folk har sånn tålig orden på fakta og dernest diskuterer sak og ikke person.

Til orientering var det Rådmannen som svarte på henvendelsen fra UDI om hvilke bygg kommunen har på over 3000 kvm. Mandal har ikke det, så Rådmannen svarte at det største vi har er Mandalshallen på 2000 kvm, men at den i liten grad kan egne seg til formålet som er akuttmottak for asylsøkere.

Det var altså ikke en politisk beslutning, det var heller ikke et tilbud til UDI, det var del av en kartlegging gjort i alle landets kommuner.

Hvis det er slik at det finnes andre bygg i Mandal på over 2000 kvm som Rådmannen ikke kjenner til, må gjerne andre løsninger legges frem. Personlig tror jeg hun har oversikten. Og jeg tror hun har formidlet realistisk hva Mandal har av bygningsmasse og hva den eventuelt kan brukes til. Det er en mikroskopisk sjanse for at hallen blir akuttmottak. Det er fakta.

Men saken avslørte det mest skremmende på lenge, hvor langt noen er villig til gå for å hetse andre og hvor kort noen er villig til gå i kampen for å få til et respektfullt ordskifte.

Anne & Hanne