Modige voksne

Barn trenger modige voksne!

 


"Da jeg var 14 år var det en voksen som spurte meg direkte om jeg var utsatt for overgrep og viste at han tålte et ekte svar. Jeg fortalte ikke så mye konkret til han, men jeg turte å sende nok signaler til at han meldte ifra til barnevernet. Nå, som voksen, står denne mannen igjen som den eneste i min oppvekst som så og faktisk SPURTE og HANDLET. For jeg vet at det var nok av dem som så uten å tørre å gjøre noe. Jeg skulle ønske de forstod hva det gjør med et barn å vite at de voksne rundt deg vet at noe er veldig galt uten at noen griper inn."

 

Dette er et lite utdrag fra en historie fortalt av en modig ung kvinne, som var utsatt for seksuelt misbruk gjennom oppveksten. Omtrent halvparten av Norges befolkning kjenner personlig én eller flere som har blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn. Likevel er det skremmende stille. Vi må ta innover oss at seksuelle overgrep skjer oftere, nærmere og er mer skadelig enn vi tror.

 

Mange av oss tror at seksuelle overgrep bare skjer hos "de andre". Man er overbevist om at det bare er gale mennesker som kan finne på å forgripe seg på et barn, og slike folk har vi ikke noe med å gjøre. Vi ber våre barn være forsiktige, aldri bli med fremmede menn, ikke gå gjennom skogholtet alene. Virkeligheten er at nesten alle barn som utsettes for et seksuelt overgrep, kjenner overgriperenEn slektning, en nabo, en leder på fritidsaktiviteten, en far eller mor. De aller fleste som forgriper seg på små barn, framstår utad som gode mennesker, og ser ut som folk flest. Dette er mennesker som barn skal ha tillit til, en tillit de misbruker på det groveste.

 

"Om de bare hadde vært 2 monstre", forteller en annen, om sine foreldre, hvor far utførte overgrepene, og mor var taus! 

 

Et offer for seksuelle overgrep bruker i gjennomsnitt 17,5 år før de forteller noen om det. De er redde for utstøting eller stempling, mange legger skylden på seg selv, andre tror at det som skjedde er naturlig. Grunnene er mange. Felles for dem er at de ikke føler at det naturlig å snakke om det. Og det er jo ikke rart - når hele tematikken er gjemt bort. Ingen prater om seksuelle overgrep mot barn. Da har du heller ingen å prate til. 

 

Redd Barnas ambisjon er at færre barn skal bli utsatt for seksuelle overgrep, og vi vil gjøre alt vi kan for at de som rammes skal få hjelp og støtte. Og Vi vil ha hele det norske folk med på laget til å bryte tausheten og knuse tabuer. Derfor lanserer Redd Barna i år kampanjen "jeg er her". Mandal er utvalgt, som en av 10 byer i Norge, til å gå i front i kampen mot seksuelle overgrep. Mandal kommune har politisk vedtatt å støtte kampanjen. Det er også bestemt at kampanjen skal starte her i Mandal. Det er vi utrolig glad for! I den forbindelse inviteres du til folkemøte om seksuelle overgrep mot barn onsdag 11. mars kl. 19 i storsalen i Buen Kulturhus. Vi vil at flere skal erkjenne at seksuelle overgrep mot barn er et stort problem, og at det angår oss alle. Vi vil vise at overgrepene skjer i et stort omfang, i alle samfunnslag og miljøer. Vi vil gi folk mer kunnskap, mer mot og større handlekraft til å se, høre og tro.

 

Som voksen har hver enkelt av oss et ansvar for alle barn! Vi må være våkne og tørre å se etter bekymringsfulle tegn på at noe er galt. Vi må tørre å snakke om det, med våre egne barn, familie, venner og på jobben. Vi må tørre å ta barnas parti og være tilgjengelige for den som trenger en trygg voksen. Sammen kan vi alle bidra til å forebygge og bekjempe seksuelle overgrep mot barn og unge i Norge. Barn trenger modige voksne. Modige voksne snakker. Si JEG ER HER på vegne av barn i ditt nabolag, på ditt fotballag og i din by. Hvis alle gjør noe konkret, kan vi skape en tryggere hverdag for barn. Sammen kan vi skape endring!

 


I Mandal er det folkemøte 11.mars 2015 kl 19.00 i Buen om temaet seksuelle overgrep.  Alle er velkommen til å delta

........................................................................

Om skribenten:

Monica Hægeland er en engasjert dame bosatt i Mandal. Hun har engasjert seg sterkt i Redd Barna og er opptatt av hva du og jeg kan gjøre sammen for å gjøre barns barndom bedre, særlig for de som har det vanskelig.

395543_10150489895390882_2110048157_n.jpg