Likestilling på dagsorden, eller likestillingen i bakleksa?

En ny plan for folkehelse og likestilling i Farsund kommune er nå ute på høring. I den forbindelse blir jeg en smule provosert over at likestilling er viet fire skarve sider på slutten av denne planen og jeg har gjort meg noen tanker rundt dette.

Gang på gang stiller politisk uerfarne menn opp på toppen av de politiske listene. De får sjanser, og griper mulighetene, igjen og igjen. De samme mennene oppfyller tabbekvoter og får tilgivelse, og slik går dager, måneder og år. Hvorfor er det så få kvinner som gjør det samme? Hvorfor utfordrer vi ikke, tar sjanser, griper muligheter og tar makta? Synes vi at mennene representerer oss godt nok? Er vi rett og slett fornøyde med å bo i en kommune der mennene styrer og bestemmer det meste, eller er det på tide å finne vår plass? Stolen er trukket ut, og setet er ledig. Mulighetene er der, så hvorfor ikke gi det en sjanse? Det kan ikke bli forandring og utvikling i denne kommunen hvis ikke kjønnsbalansen blir bedre, og større del av innbyggermangfoldet blir representert.  Dette er jo heller ikke bare et kjønnsspørsmål, fordi likestilling også handler om mye mer enn bare kjønn. Kommunestyret bør ha et fargespekter som gjenspeiler innbyggerne i kommunen, og da må hele fargeskalaen inn. Dette er et felles ansvar, for ingenting kommer av seg selv.  Jeg mener at flere kvinner i politikken kan gjøre en stor forskjell, og særlig hvis kvinner går sammen på tvers av politiske grenser og støtter hverandre. Slik vil kvinnelige politikere kanskje også kunne finne styrke til, og ønske om  å fortsette i flere perioder.  Bare da kan de unge kvinnene få noen forbilder å se opp til og noe å strekke seg etter. Slik kan vi få til en god utvikling og en bedre kommune for alle.                                                                                                                                  Jenter, ta plassen, eller støtt en annen, og sørg for bedre kjønnsbalanse i Kommunestyret. Stem frem jentene! På sikt vil vi sammen kunne bli sterkere og dyktigere, noe som vil gagne kommunen vår, og ikke minst gi gubbeveldet og gutteklubben sunn konkurranse.  Dette er etter mitt syn helt nødvendig, i en kommune som ligger langt etter i forhold til resten av landet, og hvor likestilling blir tilgodesett med fire sider på slutten av den nye planen for folkehelse og likestilling. Skal vi komme noen vei, må det mer til!  

Anija M. Wormsen -  Farsund SV

Innlegger har vært publisert i lister24.no