8. mars i 2015: En passé eller aktiv dato?

Jeg har deltatt på markeringen av 8. marsdagen i Mandal, den Internasjonale kvinnedagen. Ja vel, aner jeg et lite overbærende smil, en litt oppgitt mine? Ser jeg i øynene dine et speilbilde av alle klisjeene? Lilla skjerf, BH på ei stang og hissige plakater. Det håper jeg at jeg gjør. Lilla skjerf, BHer på en stang og plakater med grensesprengende innhold har banet veien for det ståstedet kvinner har i dagens Norge. Noen må alltid gå foran, sette på spissen og bruke sterke virkemidler for å få samfunnet til å innse at alt kan bli bedre selv om utgangspunktet virker noe tungt.

Jeg hører innvendingene. 8. mars er passé. Vi lever i 2015 i verdens mest likestilte land. Tilnærmet alle har tilnærmet like muligheter. Det stemmer, men likestilling er så mangt. Fremdeles blir kvinner og barn utsatt for fysisk vold, seksualiserte overgrep og innskrenking i personlig frihet. Det har ikke minsket gjennom år med større grad av åpenhet rundt temaet, men virker evigvarende. Nye generasjoner sliter med de samme frustrasjoner og irrasjonelle reaksjonsmønstre som generasjoner før dem. Pedofili avgår ikke med døden, men tilbøyeligheten følger i fotsporene til generasjonene før oss. Vi har ikke full likestilling. Fremdeles må noen gå foran, sette problemstillinger på spissen og bruke sterke virkemidler for å få oppmerksomhet.

Norge er ikke lenger bare for nordmenn som gjennom ti år på ti år har utviklet en kollektiv oppfatning av hva som er rett og galt. Mennesker fra andre kulturer har bosatt seg her og bragt med seg bagasje fylt med tradisjoner, mellommenneskelige handlingsmønster og samfunnsregler som i mange tilfeller går på tvers av det som er rett og galt i Norge. Den positive delen av bagasjen som beriker skal vi la ligge her. Den negative som skader individenes rettigheter eller rettere sagt kvinner og barns rettigheter, skal vi ikke la ligge 8. mars.

Og 8. mars markeringen i Mandal lot den ikke ligge. Det ble en sterk ettermiddag i en fullsatt Bystyresal. Temaet var vold mot kvinner og barn i Norge. Tråder ble trukket bakover, dagens situasjon belyst og det ble informert om nye veier og gå, nye stier og tråkke opp.

Det rant noen tårer, det motiverte og det inspirerte, og ikke minst fortalte det at 8.mars ikke er en symbolsk dato, men en aktiv dato som i dag bevisstgjorde 120 av Mandals kvinner og menn, sendte dem ut i gryende vårvær med en mer bevisst holdning til hva som er hver enkelt sitt ansvar i arbeidet med å gi alle en trygg og fri hverdag.

 

 

..........
Agnete Kjellin har tidligere skrevet for Villroser. Hun har i mange år vært opptatt av kvinners plass i historien. Hun er leder av tre museer i Kristiansand. Hun har tidligere vært landsleder for Norgesunionen av soroptimister, en nettverksorganisasjon for yrkeskvinner.