Bestemorhjerter for god russetid!


Er du bestemor til en russegutt, oppfordrer jeg deg til å ha en samtale med gutten om seksuelle aktiviteter i russetida. Fortell han at et nei er nei. At tja ikke betyr ja. At det er hans ansvar å faktisk forsikre seg om seksuell aktivitet er ønsket av partneren. Også om han er beruset.

Jeg er bestemor til fire herlige barnebarn. To små og to store. De store er begge gutter. I år er en av dem russ. Jeg gleder meg over engasjementet hans. Russetid, samværet hans med sine gode kamerater, latteren, hemmelighetene han i alle fall ikke vil fortelle meg noe om, gleden og forventningene til det å bli ferdig med skolegang, bli ordentlig voksen og selvfølgelig gleder jeg meg over hans svermerier. I den grad jeg kjenner til dem, da. For er det noe jeg vet, så er det at det er slett ikke alt bestemor skal vite! Heldigvis. Jeg husker jo så godt at det var det som gjaldt den gangen.

Men jeg er selvfølgelig også bekymret. Vil det gå bra med ham i russetida? Frykten for at han ikke kommer borti noe farlig, at han oppfører seg ordentlig, at han ikke kommer i bilulykke, fester så mye at han ikke klarer eksamen og ikke minst at han ikke utsetter andre for skade. Han er nemlig en ordentlig gutt.

I rapporten over Vold og voldtekt i Norge, ( http://www.nkvts.no/biblioteket/Publikasjoner/Vold_og_voldtekt_i_Norge.pdf ) får vi for første gang et oversiktsbilde over situasjonen når det gjelder hvor mange som har vært utsatt for dette. Tallene er skremmende lesing. Det mest bekymringsfulle er at dette i størst grad rammer unge jenter mellom 15 og 24 år. Altså i russetidalder. Og hvert år følges russetida av oppslag om voldtekt av og seksuelle overgrep mot russejenter.
Som bestemor tenkte jeg at andre bestemødre også kan bekymre seg for dette. Slike voldshendelser får store konsekvenser for jentene og for guttene. I en viktig periode av livet, der de skal bruke energien på andre ting enn å bearbeide traumer og gru seg til neste dag. Mange får varige skader, fysisk eller psykisk.

Derfor kan en samtale være viktig. Bestemor er viktig. Det er livene til våre russejenter og gutter også.

..........................................................................

Kari Henriksen er stortingspolitiker for AP.

OG hun er bestemor.