Velferdstjenester på anbud

Når det i boken «På anbud» skrives at velferdstjenestene er blitt en gullgruve for internasjonale konsern og oppkjøpsfond (fra nettsiden til manifest forlag), så har de sikkert rett i det. Når det politisk er valgt å kjøpe tjenester fremfor å drive de selv, er det jo slik at noen raskt snur seg rundt og får i gang de tjenestene som velferdsstaten etterspør. Dette er kjent innenfor flere av velferdstjenestene våre, barnehage, sykehus, skole, rusbehandling, psykiatri og ikke minst barnevernet.

Ca halvparten av alle barneverntiltak drives i dag av private aktører. Det statlige barnevernet har ansvar for å sikre god faglig drift av de tiltakene de velger å inngå anbudsavtale med. Det statlige barnevernet har valgt denne måten å barneverntiltakene sine på; den delen de kjøper, og ikke driver selv.

 

Det er raskt å tenke at dette burde vært gjort annerledes. Jeg tenker det ofte selv, men vet ikke helt hvordan dette skulle vært løst med det systemet vi har i dag. Noen gis mulighet til å tjene penger på velferdstjenester. Det jeg derimot er helt sikker på er at det må jobbes for at barn og unge sikres gode oppvekstvilkår og nødvendig hjelp uansett hvem som eier tiltaket de bor i. Videre er jeg også helt sikker på at de ansatte må ha gode lønns- og arbeidsforhold uavhengig av hvem som betaler lønningen deres. Så hvordan kan vi sikre det med det anbudsystemet vi har i dag? Hvordan sikrer vi at de økonomiske rammene som gis i anbudsrundene ikke går på kompromiss med lønns- og arbeidsforhold og de ansattes krav til et godt HMS arbeid? Når arbeidsgivere velger å si opp gode tariffavtaler fordi de er for dyre, når turnusordninger strekkes langt utover det forsvarlige fordi det er billigere, når bemanningen er for lav i forhold til de miljøterapeutiske utfordringene osv. Da undrer jeg meg over om ikke utfordringene våre ligger i anbudsrundene. Når staten ønsker å kjøpe tiltak av det private for å slippe å drifte dem selv, da er det underlig at prisene skal presses så lavt at de som tilbyr seg å gjøre jobben på vegne av staten ikke gis rom til å ivareta sine ansatte.

.......................................

Åshild S Johnsen er barnevernspedagog og ansatt i en privat ideell barnevernsinstitusjon. Hun sitter  i styret for Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA)