Kvinner på topp

Kvinner på topp

 

En lang valgkamp nærmer seg slutten. Det er under 100 timer igjen for 59 983 personer som stiller til valg ved kommunestyre- og fylkestingsvalget.  Under 100 timer til velgerne får gi sin stemme til de som de mener bør styre kommunen deres for de neste fire årene.

 Flere partier har hatt en storstilt satsning på å få flere kvinner til å stille til valg og for å få flere kvinner til å påta seg sentrale verv. Denne satsningen har resultert i en økning på 1 % siden valget i 2011. Totalt finner vi 33 350 menn og 24 743 kvinner på kommunelistene.

Men hva er ståa på når det gjelder kvinner på topp? Tall fra SSB viser at blant listetoppene finnes det 2988 personer, og av de er det 905 kvinner på topp. I flere kommuner finner vi kun menn på førsteplassene, og kvinnene er fraværende. 

Kilde: Valgstatistikk, SSB

Fravær av kvinner på topp skaper demokratiske utfordringer. At det må iverksettes kampanjer som #kryssenkvinne for å sikre økt fokus på å få flere kvinner inn i kommunestyrene. Vi trenger dyktige kvinnestemmer inn i landets kommunestyrer.  Vi trenger kvinner som kan sette dagsorden og bidra med deres dyktige stemmer når viktige saker kommer på dagsorden i løpet av de neste fire årene.

 

Flere kommuner har kun mannlige ordførerkandidater. Sokndal i Rogaland, Hægbostad i Vest-Agder, Trøgstad i Østfold, Horten i Vestfold og Ringerike i Buskerud for å nevne noen.

I Vest-Agder er det 123 ordførerkandidater fordelt på 15 kommuner. Av de 123 er det kun 30 kvinnelige ordførerkandidater. I Østfold er det 136 førstekandidater, og av de er det 34 kvinnelige ordførerkandidater. Til gjengjeld er det 163 kandidater, og 54 kvinner på topp i Oppland. 

Vi har en jobb å gjøre.

For demokratiets skyld trenger vi et mangfold inn i landets kommune,- og bystyre. Vi trenger kvinner inn og din stemme kan være avgjørende.

 

Godt valg og husk #kryssenkvinne

Villroser

Anne & Hanne