Hvordan jeg opplever å være FrP'er i asyldebatten!

Av: Ingrid Williamsen Farsund FrP

I den senere tid har jeg tenkt mye på dette spørsmålet. I og med jeg var med i ordskiftet i Farsund 12. januar har jeg fått flere svar ,og enda flere spørsmål. Svarene jeg fikk var at de aller fleste menneskene i min kommune bryr seg og vil hjelpe til i en eller annen form. Det er snakk om medmennesker, empati, nestekjærlighet og ikke minst varme som preget forsamlingen på Brygghuset i Farsund. Vi må bygge rundt det frivillige og snakke til, ikke om.

Sakine fra Afghanistan fortalte om hvordan det var å møte det norske folk og samfunnet. Hun er en utrolig flott og sterk kvinne som rørte meg med sin frittalende måte å få oss til å forstå hvor vanskelig det kan være å komme til et fremmed land.

Jeg fikk flere svar da jeg hørte på Hans Egil Berven som jobber på asylmottak med 140 enslige gutter i alderen 15-18 år. Han snakket om hvor mange traumatiske opplevelser disse guttene hadde i bagasjen sin. Det er tøft å tenke på disse stakkars guttene som har kommet den lange veien alene.

Jeg fikk også svar på ting jeg har lurt på da journalist Mona Wikøren fortalte om fakta hun kom med i Lister 24 sin serie " Ny adresse Lister". Jeg fikk svar på ting jeg lurte på i samtalen mellom Kai Steffen Østensen og meg selv i ordskiftet. Jeg fikk også svar på at folk i salen hadde spørsmål i likhet med meg selv. Og jeg fikk også svar på at det fremdeles er noen skeptikere mot oss FrP'ere... Det syns jeg er for såvidt er helt ok. For det er vel viten kjent at mange av oss FrP'ere er frittalende og sier ting som andre muligens tenker.

Et av spørsmålene jeg ble stilt under ordskiftet var : er det for lett å bli kalt en rasist? Jeg mener at ordet rasist er et veldig sterkt ord som ofte blir "misbrukt". For det er lov å være skeptisk, kritisk og spørrende i asyldebattenuten å være rasist. I mitt hodet er en rasist noen som vil andre mennesker i en sårbar situasjon vondt. Og jeg kjenner heldigvis ingen som vil det. Hverken i FrP eller i andre partier. Men å ha lov å stille kritiske spørsmål. Det mener jeg vi har full rett til. I Kongens nyttårstale sa han følgende kloke ord: " Det er lov å være urolig og gi uttrykk for det". Han sa også følgende, "Jeg tror på verdien av at mennesker møtes ansikt til ansikt og gir uttrykk for sine meninger, og på den gode samtalen". Dette er kloke ord fra en klok mann! Og jeg tror at dette kan være en god oppskrift til at vi slipper mye frykt, både for etnisk norske, asylsøkere og flyktninger. For jeg tror at det er frykt som handler om. Frykt for å slippe noen inn på "vårt" territorium. Frykt for å møte det norske samfunnet. Gjensidig frykt kan kun ufarliggjøres med at mennesker møtes og snakker sammen. Dette opplevde jeg til gangs på Brygghusetnår Sakine fortalte hele forsamlingen at jeg var den første FrP'er kvinnen hun hadde møtt og ikke vært redd for! (Det var første gang hun hadde snakket med en FrP'er. Og jeg var jo egentlig veldig stolt når hun syns jeg så snill og grei ut).

Og det er da spørsmålene mine kommer. Hvordan vi FrP'ere blir fremstilt.? Er vi så likegyldige ? Er vi så lite medmenneskelige? Er vi så kalde som mennesker? Er vi noen som ikke ønsker andre mennesker godt? Til alle disse spørsmålene er mitt svar er rungende NEI. Den viktigste grunnen til at jeg ble aktiv politiker erat jeg vil være med på å gjøre en forskjell. Jeg vil at vårt samfunn skal være et trygt og godt sted å leve og bo. Jeg vil være med på å styrke samholdet mellom innbyggerne i Farsund. Jeg vil at alle skal ha en verdig hverdag, gamle, unge, asylsøkere. Ja ALLE!! Derfor ble jeg politiker!

Alle FrP'ere jeg kjenner inkludert meg selv er medmennesker som vil hjelpe. Vi vil at de som er her i landet skal ha det trygt og godt. Vi vil dele på våre goder. Vi vil integrere på en varm og god måte. Vi må heller lære av hverandres kulturer og ikke snakke om kulturforskjeller hele tiden. Vi må kunne se hverandre i øynene istedenfor å se ned. Vi må kunne smile til hverandre og ikke av hverandre. Når folk sier at jeg er i feil parti fordi jeg er et medmenneske som bryr meg, da blir jeg rett og slett lei meg. Jeg er stolt av å være FrP'er og jeg er stolt av å være et medmenneske som bryr seg. Faktisk går det veldig fint å være begge deler!

.............

Ingrid Williamsen Farsund FrP