Hvilke likestillingsutfordringer har vi?

Vest- Agder har et høyt fokus på likestilling. Det har aldri vært jobbet så mye og så godt for å sikre økt likestilling i landsdelen. Men likevel vet vi at det er ulikheter mellom kjønnene. Vi har flere menn en kvinner i politikken, vesentlig flere mannlige ordførere enn kvinnelige ordfører.  Kvinner jobber ufrivillig deltid og vi vet at vold i større grad rammer kvinner. Totalt gir det oss noen utfordringer.

Vi har derfor spurt kvinner fra ulike partier hvilke likestillingsutfordringer de ser som viktige i fremtiden. I tiden fremover presenterer vi deres innlegg.

Vi har selvsagt plass til flere innlegg så hvis partiet ditt ikke har svart eller du har lyst å gi en kommentar, så send oss gjerne et innlegg.

God lesning.

Her ligger oversikten over innlegg legg som er skrevet om likestillingsutfordringer.

Ingvild Wetrhus Thorsvik. Feminisme i 2016. 20.01.2016

Anju C. Manneråk. Det hjelper ikke å være på god vei om vi bare står der. 22.01.2016

Malin Stokkeland. Hva er vår største likestillingsutfordring? 23.01.2016

Melissa Joycelyn Lesamana. Likestilling en ferdig kjempet kamp

Åse Lill Kimestad. Likestilling - selvsagt