På lik fot -eller kanskje ikke?

Av: Runa Bolstad Laume

På lik fot – eller kanskje ikke?

Direkte oversatt betyr au pair på lik fot. 1. juli i 2015 var 3253 personer registrert på au pairkontrakt i Norge. 87 % av disse var yngre kvinner fra Filippinene.

Det er ikke troverdig når UDI fremstiller au pairordningen som kulturutveksling når vi vet at au pairene kommer fra fattige kår, ofte med forsørgeansvar for både barn og familiemedlemmer.

Hvorfor kan ikke de som har behov for hjelp til barnepass og husarbeid ansette folk som kommer fra det organiserte arbeidslivet? Den seriøse delen av bransjen konkurrerer i samme marked som au pairordningen. Bransjen mister jobbene og staten taper store skatteinntekter.

I praksis fungerer au pairene som hushjelp- og omsorgsarbeidere med elendige lønns- og arbeidsvilkår uten den beskyttelse lovverket kan gi.

En au pair får sin oppholdstillatelse gjennom kontrakten. Stiller de spørsmål om arbeidsforholdet risikerer de å måtte avslutte arbeidsforholdet før tiden. Og siden de ikke er definert som arbeidere kan de ikke gå til Arbeidstilsynet å klage. Arbeidsrettslig holder det ikke mål når loven skal være lik for alle. Bortsett fra de den ikke gjelder for.

I realiteten er Au pairordningen sosial dumping forkledd som kulturutveksling.

Loven skal være lik for alle, også for de som passer unger og steller hus. Derfor kan au pairordningen ikke bestå i sin nåværende form.

Runa Bolstad Laume
LO Nedre Romerike