Odins soldater, -ikke i våre gater

Slik er logoen til Odin of Norway på Facebook-sida. FOTO: (Skjermdump)

Slik er logoen til Odin of Norway på Facebook-sida. FOTO: (Skjermdump)

I den siste tid det blitt kjent og diskutert i media at "Odins soldater" har etablert seg i flere byer i Norge, blandet annet her i "lille" Farsund. Det gjorde meg urolig, sint og forarget. Jeg har engasjert meg og satt meg litt inn i denne skremmende gruppen og hva de mener og står for.

Dette er en gruppe som først ble etablert i Finland etter at noen av de nye landsmennene i Finland hadde gjort overgrep på noen kvinner. Det såkalte hovedmålet til denne gruppen er å ha "borgervern" i gatene, der de helst skal gå sammen 8-10 mann. Deres hovedmål er å passe på kvinner, så det ikke skjer dem noe. Det står i deres regler at de ikke skal provosere til vold, men blir de provosert så skal ikke de tape.

De har ikke skjønt at vi kvinner ikke trenger et “borgervern” til å passe på oss, vi vil aller helst passe på oss selv.

Det er MYE disse mennene ikke har skjønt! De har ikke skjønt at vi kvinner er oppegående og kan passe godt på oss selv. De har ikke skjønt at vi kvinner ikke trenger et "borgervern" til å passe på oss, vi vil aller helst passe på oss selv.

Vi er så heldige å bo i et fredelig land der likestilling står sentralt. Vi kvinner er så heldig at vi står fritt til å velge på selvstendig grunnlag. Vi kvinner kan blandet annet velge jobb, venner, fritidsaktiviter og ikke minst kan vi velge hvem vi skal leve sammen med. Dette er noe av det som er så fantastisk godt ved å leve og bo i Norge. Jeg vil at min datter og hennes barn skal ha denne muligheten som jeg selv har hatt til å ta selvstendige valg. Våre mødre har stått i bresjen for at likestilling og kvinnesynet er der det er i dag, og det skal vi være takknemlige for.

Vi er et av de landene i verden som er kommet lengst når det gjelder likestilling. Det får ingen ta fra oss! Ikke engang "Odins soldater" skal få ta det fra oss. Vi kan ikke godta at noen "tøffe" gutter skal patruljere gatene å være vårt politi. Det kan vi ikke under noen omstendigheter godta. Det vil skape mye mer frykt og mye mer vold om dette godtas. Det ville skape mye mer fremmedfrykt og mer rasisme. Dette kan vi ikke sitte å se på skjer. Jeg vil iallfall ikke at slike "tøffinger" til å passe på hverken meg, min datter eller andre kvinner. Hvis det i verste fall skulle skje et overgrep så har vi et politi som skal ta seg av det for det er deres jobb og ikke disse "tøffingene" sin jobb! Det var dessverre en partifelle av meg som fikk ut å støttet denne gruppen. Det vil jeg og mange med meg ta avstand til. Ledelsen i mitt parti er klinkende klar i at det er politiet sin oppgave og ikke "Odins soldater" å se til at lov og regler overholdes!

Ingrid Williamsen, Farsund FrP

Ingrid har tidligere skrevet for villroser:

Ingrid Williamsen. Hvordan jeg opplever være FrP'er i asyldebatten!. 14.01.2016