Ordskifte om mobbing og krenkelser

Villroser arrangerer i samarbeid med Sjøboden Live Scene et ordskifte om mobbing og krenkelser den 20. april. Fra kl. 19.00-21.00.

Robert ble daglig mobbet. Denne kvelden møtes Robert og Kristoffer til dialog mellom et mobbeoffer og en som har mobbet. De deler av sine opplevelser og erfaringer. Hvilke råd vil de gi oss idag

Foto: Villroser

Robert ble daglig mobbet. Denne kvelden møtes Robert og Kristoffer til dialog mellom et mobbeoffer og en som har mobbet. De deler av sine opplevelser og erfaringer. Hvilke råd vil de gi oss idag?

Vi ønsker å synliggjøre hvordan mobbing og krenkelser preger både offer og den som utøver krenkelsene. I arbeidet mot krenkelser har vi et ansvar for å ivareta begge.
Hvordan skal vi definere krenkelser og mobbing, hvordan skal vi forstå det, hvordan arbeider vi med dette i Mandal og hvordan skal vi jobbe sammen for en trygg oppvekst fri fra krenkelser?

For å belyse et kompleks og krevende tema har vi med oss

Alf Willy Vestergren, rektor ved Vassmyra skole
Agnethe Hinna Hovdenak, enhetsleder ved Familiens hus
Erik Tronstad, kommunalsjef for oppvekst i Mandal kommune
Kristine Aasen, Blå Kors "Snakk om mobing"

Vi ser frem til et godt Ordskifte!

Facebookarrangementet finner du her