Hvorfor er psykisk helse vanskelig å prate om?

Av Wenche Larsen

Hver enkelt menneske har sin bagasje. Alle har hver sin ryggsekk med gode og vonde opplevelser. Noen av oss har stort sett bare gode ting i ryggsekken, og den er helt passe tung å bære med seg videre i livet. Mange av oss har dessverreen altfor tung ryggsekk. Livet har inneholdt så mye vondt at det blir vanskelig å bære ryggsekken alene. Man trenger hjelp til å sortere i ryggsekken, slik at den blir lettere å bære alene . Vår psykiske helse er en viktig del av oss, og må tas på like stort alvor som vår fysiske helse.

Det er sjelden man snakker høyt om psykisk helse. Det er fortsatt vanskelig å være åpne om akkurat dette temaet. Det er selvfølgelig bedre nå enn før, men vi har en lang vei å gå. Man prater gjerne med venner og familie om fysiske diagnoser, og kan diskuterer ivrig om ulike behandlingsmåter og medisiner . Men dersom man nevner en psykisk plage, blir det raskt stille. Plutselig blir det mye vanskeligere å prate åpent om disse plagene. Det synes jeg er trist! Jeg opplever det selv stadig vekk. Jeg har valgt å være åpen, og det byr på vanskeligheter.

Jeg er en aktiv og oppegående kvinne på 39 år, mamma til to prinser ,samboer og i deltidsjobb. Jeg er fysisk aktiv, og liker å engasjerer meg i ulike saker. Ingen kan se hva jeg sliter med. Jeg lever med Post Traumatisk Stress. I følge Wikipedia er det en alvorlig angstlidelse som kan utvikle seg etter eksponering for en eller flere hendelser som fører til psykiske traumer. En barndom full av mobbing, og personlige, skadelige opplevelser som voksen over lang tid, har satt dype spor.

Men jeg nekter å la den diagnosen prege mitt liv altfor mye! Jeg tar den på alvor, og gjør mitt beste for å takle hverdagen. Ved å være i fysisk aktivitet, oggå terapi, slipper jeg medisiner og fungerer nesten helt som alle andre rundt meg! Jeg velger å bruke den som et verktøy. Jeg ønsker å hjelpe andre som sliter med lignende opplevelser. Ved å være åpen, blir jeg ett ansikt utad i offentligheten som kan jobbe for mer åpenhet og forståelse rundt psykisk helse! Vi trenger at samfunnet forstår bedre vår situasjon. Vi kan fungere like godt i arbeidslivet som alle andre! Gjennom bloggen min har jeg funnet en måte å kommunisere mine erfaringer og tanker om dette.

Det er ingen skam å ta imot behandling for psykiske utfordringer! Jeg velger å se på det som ett tegn på styrke! En sterk vilje til å rydde i livets bagasje, og komme seg ett steg videre på veien mot et godt liv! Jeg håper vi kommer til den erkjennelsen at man ser det positive ved å få hjelp, istedenfor å tenke at vedkommende ikke er som alle andre. Vi er nemlig helt vanlige mennesker, som ønsker å leve helt vanlige liv! Men fortiden har gitt oss smertefulle opplevelser som man ikke blir kvitt uten en hjelpende hånd! Å erkjenne at man trenger noen å prate med, er ofte nøkkelen til å komme videre !

Jeg kan ikke endre på min fortid. Jeg kan fokusere på fremtiden! Jeg ønsker å jobbe for at barn skal vokse opp uten mobbing! Jeg ønsker å sette fokuset på hvilke alvorlige konsekvenser mobbing kan få for resten av livet! Jeg ønsker å dele min historie , for å sette fokus på ett problem som de færreste tørr prate åpent om. Min fortid skal ikke være forgjeves. Jeg velger å snu det til noe berikende og meningsfullt . Fremtiden vil vise om jeg lykkes, men jeg gleder meg til å vise alle sammen at man kan reise seg, og gå videre!

Sammen kan vi jobbe mot mobbing, og sette søkelyset på psykisk helse! Jeg tørr! Er du med??

Wenche Larsen driver bloggen http://wenchelarsen.blogg.no/