Hemsedalsburka mot vettløse menn

Av: Evy Ellingvåg

Tre menn ble i Borgarting Lagmannsrett frikjent i to omganger for anklagen om å ha gjengvoldtatt en (da) 19-åring etter å ha dopet henne ned på MDMA.

Kjernen i saken er at de tre voksne mennene fikk medhold fra tre lekdommere i at det ikke var tilstrekkelig bevisført at de måtte ha forstått at jenta var ute av stand til å motsette seg overgrep.

Kravet om at de måtte ha forstått er knyttet til Strl §192 b. I dommen forklarer mindretallet følgende:
Mindretallet finner det ikke tilstrekkelig bevist at D opptrådte på en slik måte at de tiltalte hadde grunn til å tro at hun var ute av stand til å motsette seg de seksuelle handlingene. Fornærmede har åpenbart opptrådt aktivt i forbindelse med de seksuelle handlingene, jf. blant annet de framlagt bildene. Videre har hun vært i stand til telefonisk kontakt med andre i tidsrommet hvor de seksuelle handlingene har funnet sted. Det forhold at hun ble båret ut og inn av taxien, er etter mindretallets syn ikke tilstrekkelig for at de tiltalte skulle forstå hvilken tilstand hun var i.”

I dommen fremgår det at det er bevisført at jenta hadde blitt gitt MDMA, også kjent som ecstasy, i doser som må ha vært på grensen til dødelige. Hun har blitt gitt alkohol (sprit), og i blodserum er det funnet spor av kokain. Sakkyndig bekrefter at det jenta forteller om hvordan hun opplevde seg, samsvarer med å ha fått en overdose MDMA.

Det er bevisført utenfor tvil at mennene har penetrert jenta på omgang. Men så kommer vi til kjernen. Mindretallet av lekdommerne mener det ikke er bevist i tilstrekkelig grad at mennene burde forstått at jenta var ute av stand til å motsette seg overgrepene.

Mennene påstår hun var den aktive. Mennene påstår det var hun som tok initiativ. Og mennene påstår de ikke forsto at hun var så rusa at det ikke gjelds.

De samme mennene som ga henne MDMA, som forklarte henne hvor fantastisk rus det ga - de samme mennene som har forsøkt å dope jenter før, som vi kan lese av dommen. Disse mennene forstår ikke hvordan dette fantastiske rusmiddelet virker sammen med alkohol? Disse mennene har ikke med forsett gitt henne nettopp dette stoffet, i sånne mengder at det er uforenlig med påstand om vanlig brukerdose?

Rasende kvinner og menn griper til gatejustis og gapestokk i ren forbannelse. Navn på mennene legges ut og deles. Meddommernes navn deles og angripes.

Det er ikke riktig, men det er til å forstå.

Fortvilelsen er forankret dypt. Dypt i kunnskapen om hvor sårbar man er når man har blitt utsatt for overgrep. Dypt i vissheten om at de færreste voldtekter blir anmeldt, og av de som blir anmeldt blir bare halvparten etterforsket. Og av disse igjen blir enda færre pådømt.

 

Fordi tre menns troverdighet er og blir tyngre enn en ung kvinnes troverdighet.

Så lenge vi ikke har et lovverk som sier at man krever et eksplisitt uttrykt samtykke fra et menneske som er ved sine fulle fem før et samleie kan kalles frivillig, vil kvinners ord stå mot menns i voldtektssaker.

Inntil denne kjønnskampen er vunnet og lovverket implementert får vi kvinner kle oss i Hemsedalsburka når vi ferdes ute blant potensielle predatorer.

Hemsedalsburka er t-skjorte med påskriften “Nei, jeg vil ikke ha “frivillig sex” om du doper meg. Sex uten samtykke er voldtekt.”

Jeg anbefaler at menn skaffer burkaen til sine døtre, før de går ut og tar oppgjøret med mannskulturen som gjør det nødvendig for kvinner å beskytte seg. Når vi er i mål på dette kan de igjen ta opp fritidssysselen “snakk negativt om andre kulturers kvinnesyn og kleskoder.”


Først: Fei for egen dør.
 

Evy Ellingvåg, Operasjonsleder, styremedlem for Foreningen av tolvte januar

Hemsedalsburka er t-skjorte med påskriften “Nei, jeg vil ikke ha “frivillig sex” om du doper meg. Sex uten samtykke er voldtekt.”